سلام به دوستان عزیز و همیشه همراهم. پست امروز خیلی کوتاهه و فقط یه سوال مطرح میشه: اگه شما جای لوسی مود مونتگومری بودین، سری آنه شرلی رو چطور ادامه می دادین؟ بهتر بگم، دوست داشتین کتاب بعدی آنه شرلی درباره زندگی کی باشه؟ خود آنه، یکی از بچه های آنه، حتی بجه های کشیش... کی و چطور؟ به نظر من سرنوشت "اونا مردیت" هنوز مشخص نیست و جا برای ادامه دادن زیاد داره. میشه اینطور گفت که اونا بعد از خوندن نامه والتر، تصمیم می گیره مقاومت کنه و کار بزرگی انجام بده. مثلا راهبه میشه، یا در جهان سفر میکنه و با سختی های مردم دنیا آشنا میشه. یه جورایی میتونه یه سفرنامه اندوهناک باشه... مخصوصا با ضربه روحی که اونا از مرگ والتر خورده. البته میدونم که دختر مقاومیه. یا میتونه درباره گذشته هر شخصیتی باشه، یا درباره زندگی دوستان آنه. میتونه درباره هر شخصیتی باشه... حتی شخصیتی که قبلاوجود نداشته اما به آنه مربوط میشه. انتخاب با شماست که فکرتون رو کجا به پرواز دربیارین.

برچسب‌ها: آن شرلی، نویسنده آن شرلی، لوسی ماد مونتگومری، ال. ام. مونتگومری، ریلا در اینگل ساید